Kılıç Dansı

 

Kılıç dansı, gerçek ya da temsili kılıçlarla erkeklerin yaptığı ve bereket getirmesi için insan ya da hayvan kurban etme, düşman­larla savaşma, kötü ruhlardan korunma gibi sahnelerin canlandırıldığı dans.
Birkaç türü vardır. Bunlardan bir tanesi, dansçıların bir elleriyle kendi kılıçlarının kabzasını, öbür elleriyle de arkalarındaki dansçının kılıcının ucunu tutarak ve karmaşık, genellikle daire biçiminde örüntüler oluşturarak yaptıkları kabza-uç dansıdır. Bir ya da daha çok dansçının yaptığı savaş dansları, eski za­manlarda askeri eğitimin bir parçası olma­nın izlerini taşır. Çapraz-kılıç dansları, yere çaprazlama konmuş iki kılıcın ya da bir kılıçla bir kının üzerinde yapılır. Bir halka oluşturularak yapılan gerilla dansları da çoğunlukla kılıç danslarının bir türüdür.

kılç

Avrupa’da, örneğin İngiltere, Bask ülkesi, Çekoslovakya ve İspanya’da çok yaygın olan kabza-uç dansları bazen danslı bir halk oyununun bir bölümünü oluşturur. Bu oyunlar İngiliz maskeli oyunlarıyla akraba­dır. Yunan halk oyunlarına da benzer. Dansta kılıçlar, uçları tepedeki bir noktada birleşecek gibi tutulur, sonra dansçılardan birinin boynunun vurulması taklit edilir. “Başı vurulan” yere düşerek “ölür”, ardın­dan bir “doktor”, bir “deli” ya da başka bir yardımcı karakter ölüyü diriltir.

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir